Arama terimi

Gizlilik Politikası

Schaeffler Group (Schaeffler AG ve bağlı şirketleri) ve ürünlerimize ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Çevrimiçi teklifimizi kullanırken gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizin işlenmesi durumunda, yürürlükte veri koruma kanunlarına uygun hareket ediyoruz.

I. Verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı ve amacı

Kural olarak, kişisel verilerinizi, sadece size işlevsel bir internet sitesi ve internet sitesindeki içeriğimiz ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde toplamakta ve kullanmaktayız. Kişisel verileriniz, yalnızca rızanız alındıktan sonra, düzenli olarak toplanmakta kullanılmaktadır. Ancak verilerin yürürlükte bulunan mevzuat tarafından izin verildiği hallerde işlenmesi durumunda bu verileriniz rızanız alınmadan işlenebilecektir.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) ve yürürlükte bulunan yerel veri koruma kanunlarına dayanarak işlemekteyiz.

Belirli amaçlarla kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda, kişisel verileriniz GDPR Madde 6/1-a hükmü kapsamında işlenecektir. Verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Lütfen onayınızın geri alınmasının sadece ileriye dönük olarak geçerli olduğunu unutmayınız. Onayınızı geri almadan önce verilerinizin onayınıza dayalı olarak işlenmesi onayınızı geri almanızdan etkilenmeyecektir.

Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası kapsamında veya talebiniz üzerine bir sözleşme imzalamadan önce gerekli adımları atmak için kişisel verileriniz GDPR Madde 6/1-b hükmü kapsamında işlenecektir. Veri işlemenin amaçları ilgili sözleşme belgeleri ve sözleşmenin konusu ile düzenlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinin, tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması durumunda, verileriniz GDPR Madde 6/1-c hükmü kapsamında işlenecektir.

İşlemenin, Schaeffler’in veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatleri için (örn. yasal hak taleplerini tesis etmek veya savunmak, bilgi güvenliğini temin etmek, suçları önlemek, faaliyetleri yürütmek ve hizmetleri ve ürünleri geliştirmek) gerekli olması ve ilgili kişi olarak sizin menfaatleriniz, temel haklarınız ve özgürlüklerinizin, yukarıda belirtilen menfaatlere üstün olmaması halinde, verileriniz GDPR Madde 6/1 hükmü kapsamında işlenecektir.

3. Verilerin silinmesi ve saklama süresi

Kişisel verilerinizi, işleme amacını yerine getirmek için gerekli olduğu süre boyunca işlemekte ve saklamaktayız. Buna ek olarak, verileriniz, veri sorumlusu olarak tabi olduğumuz Avrupa Birliği veya Üye Devlet kanunlarının, yönetmeliklerinin veya diğer hükümlerinin öngördüğü bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek için saklanabilecektir. Verinin artık gerekli olmaması veya yukarıda belirtilen kanunlar tarafından öngörülen saklama süresinin sona ermiş olması halinde, verileriniz düzenli olarak silinecektir.

4. Schaeffler Grubu bünyesinde ve üçüncü taraflarca kişisel verilere erişim

Schaeffler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketler, “en sınırlı erişim hakkı” (kullanıcı haklarının mümkün olan en düşük ölçüde verilmesi) kapsamında ve “bilinmesi gerektiği ölçüde” (verilerin sadece gerekli olduğu ölçüde erişime açık kılınması) verilerinize erişim sağlamaktadır.

Verileri, Schaeffler Grubu dışındaki üçüncü taraflara yalnızca gerekli olması durumunda, kanunların gerekli kıldığı hallerde, onay verdiğiniz durumlarda veya ilgili veri işleyenlerin GDPR ve yürürlükte bulunan yerel veri koruma kanunlarında öngörülen yükümlülüklere uygun davranmayı kabul etmiş olduğu durumlarda aktarabiliriz.

Bu kapsamda, kişisel veriler; yetkili şirket içi uzman bölümler ve gerekli olduğu durumlarda şirket dışı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

5. Kişisel verilerin bir üçüncü ülkeye veya uluslararası kuruluşa aktarımı

Kişisel veriler yalnızca kanunların gerekli veya zorunlu kıldığı hallerde, onay verdiğiniz durumlarda veya bir veri işleyen tarafından veri işlemenin bir parçası olarak AB/AEA dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) aktarılabilir. Üçüncü ülkelerde hizmet sağlayıcılardan hizmet alındığı hallerde, söz konusu hizmet sağlayıcılar yazılı talimatlara ek olarak, AB standart sözleşme maddelerini kabul ederek Avrupa’daki veri koruma standartlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

6. Bilgi güvenliği ve üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar

Schaeffler Grubu, verilerinizin kaza eseri veya kasten imha, değiştirme, kayıp veya yetkisiz kişiler tarafından erişime karşı korunabilmesi için birtakım teknik ve idari güvenlik tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler, yeni gelişen ilgili teknik imkanlara uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

İnternet sitelerimiz, diğer sağlayıcıların internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Gizlilik Politikamız, bu internet siteleri için geçerli değildir.

7. Kişisel verileri sağlama yükümlülüğü

Bir sözleşme imzalarken; sözleşmeyi tesis etmek, uygulamaya koymak ve feshetmek ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olan veya Schaeffler’in ilgili mevzuat kapsamında toplaması gereken kişisel verileri temin etmeniz gerekmektedir. Bu verileri sağlamadığınız takdirde, Schaeffler ile sözleşme kurmanız mümkün olmayacaktır.

İnternet sitemizde size ihtiyari olarak kullanabileceğiniz teklifler ve hizmetler sunmaktayız, bize verilerinizi temin etme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır, ancak kişisel verilerinizi sağlamadığınızda, tekliflerimizi ve hizmetlerimizi kullanamayabilirsiniz.

8. “Profilleme” ve otomatik karar alma

GDPR Madde 22 uyarınca tam otomatik karar alma sistemleri kullanmamaktayız. Bu doğrultuda, Schaeffler esas itibariyle “profilleme” kullanmamaktadır. Bunu bireysel örneklerde kullanmamız halinde, bunun ilgili kanunlar uyarınca gerekli olmadığı ile ilgili olarak sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve eğer kanun uyarınca gerekli olması halinde ve – gerekli ise – önceden onayınızı alacağız.

9. Kişisel verilerinizin kaynakları

Sizden aldığımız verileri kullanmaktayız.

II. İnternet sitesinin sunulması ve kayıt dosyalarının oluşturulması için verilerin işlenmesi

Kural olarak internet sitemizi ziyaret ettiğinizde; ağ sunucularımız, internet servis sağlayıcınızın adı, IP adresinizi, bizi ziyaret ederken geldiğiniz internet sitesi, internet sitemizde ziyaret ettiğiniz internet sitelerini, ziyaretinizin tarihi ve süresi ile ilgili bilgileri almakta ve toplamaktadır. Bu veriler, sistemlerimizin kayıt dosyalarında saklanmaktadır. Ancak, IP adresi teknik olarak gerekli olduğu ölçüde ve kısaltılarak kullanılmaktadır ve bu nedenle IP adresinin bir kullanıcıya atanmasının mümkün olmaması için sadece anonim olarak kullanılmaktadır. Veriler, kişisel veriler ile birleştirilmemektedir.

Veriler, GDPR Madde 6/1-f hükmü esas alınarak geçici olarak saklanmaktadır.

Kısaltılmış IP adresinin sistemlerimiz tarafından geçici olarak saklanması, internet sitemizin cihazınızda görüntülenmesi için teknik olarak gereklidir. Veriler, internet sitesinin işlevselliğini sağlamak amacıyla kayıt dosyalarında saklanmaktadır. Bu bağlamda, veriler, pazarlama amaçlı olarak analiz edilmemektedir. Verilerin bu surette işlenmesi için GDPR Madde 6/1-f kapsamında meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

İnternet sitesinin sunulması için verilerin toplanması ve verilerin kayıt dosyalarında saklanması, internet sitesinin çalışması için gereklidir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak söz konusu işlemeye itiraz etme imkanınız bulunmamaktadır.

III. İnternet sitesinde sunulan hizmetler bağlamında verilerin işlenmesi

İnternet sitemizde çeşitli hizmetler sunulmakta olup bu hizmetlerin kullanımı için sizden kişisel veriler talep etmekteyiz. Bu kapsamda, söz konusu kişisel verileri bize temin etmeniz sizin tercihinize bağlıdır.

1. Yayın sipariş edilmesi

Bu internet sitesinde sunulan yayınları sipariş edebilirsiniz. Sipariş etmek için, unvan, ad, soyad, şirket, sokak adı, posta kodu, şehir, ülke, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerini ilgili giriş bölümüne girmeniz gerekmektedir. Bu kişisel verileri saklayacağız ve ayrıca Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm adresinde faaliyet gösteren PVS Fulfillment-Service GmbH şirketine (“PVS”) de aktaracağız. Siparişinizi gönderdiğiniz anda, kaydınızın tarih ve saati de kaydedilecektir. Söz konusu veri işleme faaliyet için onayınız sipariş verdiğiniz sırada alınacaktır.

PVS, sipariş edilen yayınları basmakta ve size doğrudan posta ile göndermektedir. Biz ve PVS, kişisel verilerinizi yalnızca siparişlerinizi işlemek için kullanmaktayız.

Kişisel verileriniz, GDPR Madde 6/1-a hükmü kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi ve sipariş süreci sırasında toplanan ek verileri altı ay sonra sileceğiz. PVS’deki veriler, sipariş ve nakliye sürecinin tamamlanmasının ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından silinecektir.

dataprivacy@schaeffler.com adresine bir e-posta göndererek kişisel verilerin işlenmesine verdiğiniz onayı istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Bu durumda, sözleşmenin bir parçası olarak saklanan tüm kişisel veriler, ileriye dönük olarak silinecektir. Onayınızı geri aldığınız zamana bağlı olarak, sipariş edilen yayınları size temin edemeyebiliriz.

Sipariş süreci sırasında, alışveriş sepetinizi saklamak için cihazınıza çerezler yerleştirilmektedir. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgi için Çerez Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz.

2. İletişim ve talep formlarımızın kullanımı

İnternet sitesinde, bizimle elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek olan iletişim ve talep formları bulunmaktadır.

Bu iletişim formlarını kullanmak için, bir yıldız işaretiyle işaretlenmiş ilgili giriş bölümünde zorunlu bilgileri doldurmanız gerekmektedir (örn. e-posta adresinizi). Diğer bilgileri sağlamak sizin tercihinize bağlıdır. Bu kişisel veriler, şirketimizin, işlemeden sorumlu bir departmanına gönderilecek ve sistemlerimizde saklanacaktır. Mesajınızı gönderdiğiniz anda, girişin tarih ve saati de kaydedilecektir. Söz konusu veri işleme faaliyet için onayınız Talep süreci sırasında alınacaktır.

Giriş bölümüne girilen veriler, yalnızca talebinizi işlemek için kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, GDPR Madde 6/1-a hükmü kapsamında işlenmektedir.

Veriler, iletişim süreci tamamlandığı anda silinecektir.

dataprivacy@schaeffler.com adresine bir e-posta göndererek kişisel verilerin işlenmesine verdiğiniz onayı istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Bu durumda, sözleşmenin bir parçası olarak saklanan tüm kişisel veriler, ileriye dönük olarak silinecektir. Onayınızı geri aldığınız zamana bağlı olarak, sipariş edilen yayınları size temin edemeyebiliriz.

3. Schaeffler bilgi hizmeti tekliflerinin kullanılması

İnternet sitesinde, ücretsiz olarak Schaeffler bilgi hizmeti tekliflerine kayıt olma imkanı sunmaktayız.

Schaeffler bilgi hizmeti teklifleri için kayıt olduğunuzda ve buna ilişkin onayınızı verdiğinizde, örneğin e-posta, telefon, SMS ve/veya WhatsApp gibi anında mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla, bir giriş maskesi aracılığıyla bilgi hizmetleri teklifleri için kayıt olurken sizin tarafınızdan sağlanan iletişim bilgilerine reklam ve bilgiler (örn. haber bülteni, ticari fuarlara davetler, görüş anketleri ve şirket haberleri dahil olmak üzere ürünlere, hizmetlere, tekliflere ve promosyonlara ilişkin bilgiler) gönderilecektir. Bilgi hizmetlerini kullanmak için, e-posta adresinizi ve isim, şirket ve telefon numarası gibi giriş maskesinde zorunlu olarak işaretlenen diğer bilgileri temin etmeniz gerekmektedir. Bu amaçla, aynı zamanda birlikte bir veri işleme sözleşmesine sahip olduğumuz üçüncü tarafları (hizmet sağlayıcıları) görevlendirebiliriz ve verilerinizi bu üçüncü taraflardan herhangi birine aktarabiliriz. Kayıt formunu göndermenizin ardından, bizden, temin ettiğiniz e-posta adresine gönderilen bir teyit e-postası alacaksınız. Kayıt, sadece e-postadaki bağlantıyı tıklayarak teyit etmeniz durumunda geçerli olacaktır.

Kaydın ardından kişisel verileriniz, GDPR Madde 6/1-a hükmü kapsamında işlenmektedir.

Veriler, toplanma amacının ortadan kalkması halinde silinecektir. Bu nedenle, veriler, bilgi hizmeti için kaydınız aktif olduğu sürece saklanacaktır. unsubscribe@schaeffler.com adresine bir e-posta göndererek veya alınan mesajlardaki “abonelikten çık” bağlantısına tıklayarak, ileriye dönük olarak geçerli olacak şekilde ve böylece bilgi hizmeti aboneliğinden kaydınızı silerek kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz onayı istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Onayın geri alınması, geri alınmasından önce bu onaya dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilememektedir.

4. Bireyselleştirilmiş reklam ve bilgiler için bir kullanıcı profili oluşturulması

Size mümkün olduğunca bireysel teklifler sunmak istiyoruz. Kullanıcı davranışlarınız hakkında bilgileri kullanmak ve sizin ve ilgi alanlarınız için özelleştirilmiş reklamlar sunmak için internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bunları otomatik olarak oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı profilinin oluşturulmasına ilişkin olarak ayrı bir onayınızı talep ediyoruz.

Kullanıcı profilinde, bu internet sitesindeki ve/veya size gönderdiğimiz bilgi ve reklam iletişimindeki hareketlerinize ilişkin bilgiler ile birlikte “Schaeffler Bilgi Hizmeti” için kayıt olurken bize sunduğunuz kişisel verileri saklamaktayız. Hareket verileri, örneğin e-postaların ve haber bültenlerinin alındı ve okundu teyitleri de dahil olmak üzere, bu internet sitesinde veya haber bültenimizde hangi sütunlara, makalelere ve içeriğe ne zaman eriştiğiniz gibi kullanıcı davranışınız hakkında bilgilerdir.

“Schaeffler Bilgi Hizmeti” için kaydınız nedeniyle verilerinizi bilgi ve reklam amaçlı olarak kullanmak için ayrı onayınızı almak kaydıyla, bu kullanım profilini münhasıran size özelleştirilmiş bilgiler ve reklamlar göndermek için analiz etmekteyiz. Bu amaçla, aynı zamanda bir veri işleme anlaşmasına sahip olduğumuz üçüncü tarafları (hizmet sağlayıcıları) görevlendirebiliriz ve verilerinizi söz konusu üçüncü tarafların herhangi birine aktarabiliriz.

Kaydın ardından kişisel verileriniz, GDPR Madde 6/1-a hükmü kapsamında işlenmektedir.

Veriler, toplanma amacının ortadan kalkması halinde silinecektir. Bu nedenle, söz konusu veriler, veri takibine verdiğiniz onay geçerli olduğu sürece saklanacaktır. unsubscribe@schaeffler.com adresine bir e-posta göndererek veya alınan mesajlardaki “abonelikten çık” bağlantısına tıklayarak, ileriye dönük olarak geçerli olacak şekilde ve böylece bilgi hizmeti aboneliğinden kaydınızı silerek kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz onayı istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Bu durumda, iletişim için saklanan tüm kişisel veriler silinecektir. Onayın geri alınması, geri alınmasından önce bu onaya dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilememektedir.

IV. Çerezlerin kullanımı

İnternet sitesinden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için çerezler kullanmaktayız. Çerezler, internet tarayıcısında saklanan veya kullanıcının cihazında internet tarayıcısında saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının internet sitemizi ziyaret etmesi durumunda, kullanıcının işletim sisteminde çerez yerleştirilebilmektedir. Çerez, internet sitesine tekrar erişildiğinde tarayıcının açık bir şekilde tespit edilmesine izin veren özel bir dizilim içermektedir.

İnternet sitemizde çerezlerin kullanımı ve kişisel verilerin bu surette işlenmesi hakkında genel bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Özel olarak kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu internet sitesinde yayınlanan Schaeffler Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

İnternet sitemizi daha kullanıcı dostu kılmak için çerezler kullanmaktayız. İnternet sitemizdeki özelliklerden bazıları, bir sayfa sonunun ardından bile talepte bulunan tarayıcının tespit edilmesini gerektirmektedir.

Buna ek olarak, internet sitemizde, kullanıcının gezinme/dolaşma davranışını analiz etmek için çerezler kullanmaktayız.

İnternet sitemizi ziyaret ederken, kullanıcı, çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirilmekte ve bu gizlilik politikasına yönlendirilmektedir.

Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmamızın amacı, kullanıcılar için internet sitemizin kullanımını daha kolay kılmaktır. İnternet sitemizdeki özelliklerden bazıları, çerezlerin kullanımı olmadan sunulamamaktadır. Tarayıcının bir sayfa sonundan sonra bile tanınması gereklidir. Teknik olarak gerekli çerezler aracılığıyla toplanan veriler, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmamaktadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye, Schaeffler Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Analiz çerezleri, internet sitemizin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Analiz çerezleri, bize, teklifimizi sürekli olarak optimize edebilmemiz için internet sitesinin nasıl kullanıldığını göstermektedir. Daha fazla bilgiye, Schaeffler Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz çerezler aracılığıyla GDPR Madde 6/1-a hükmü kapsamında işlenmektedir.

Çerezler, kullanıcının cihazında saklanmakta ve buradan internet sitemize aktarılmaktadır. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak, çerezlerin kullanımı üzerinde tam bir kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Halihazırda saklanmış olan çerezler istenildiği zaman silinebilir. Bu, aynı zamanda otomatik olarak da yapılabilir. Çerezlerin internet sitemiz için devre dışı bırakılması durumunda, internet sitesindeki tüm özellikleri kullanmak mümkün olmayabilir.

V. İlgili kişi olarak haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, GDPR kapsamında ilgili kişi olarak aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

1. Erişim hakkı (GDPR Madde 15)

Talebiniz üzerine, kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimize dair bizden teyit alma ve işlenmesi halinde kişisel verilere erişim talep etme hakkına sahipsiniz (Bkz. GDPR Madde 15/1). Ayrıca, kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa aktarılması durumunda, veri aktarımı kapsamında, GDPR Madde 46 uyarınca size almakta olduğumuz uygun tedbirleri bildireceğiz.

2. Düzeltme hakkı (GDPR Madde 16)

İşlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Talebiniz üzerine verilerinizi gecikmeksizin düzelteceğiz.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı (GDPR Madde 18)

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla (Bkz. GDPR Madde 18/1); kişisel verilerinizin kısıtlanması hakkına sahipsiniz. Kısıtlamaların sonuçları için, lütfen GDPR Madde 18/2 ve 18/3 hükümlerini inceleyiniz.

4. Silme hakkı (GDPR Madde 17)

Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz ve GDPR Madde 17/1 kapsamındaki gerekçelerden herhangi birinin geçerli olması halinde, bu verileri derhal silmek zorunda olacağız. Silme hakkı, GDPR Madde 17/3 hükmünde sayılan hallerde geçerli değildir.

5. Bildirim hakkı

Düzeltme, silme, veya işlemenin kısıtlanması haklarınızı kullanmanız durumunda, imkansız olmadıkça veya orantısız bir çaba gerektirmedikçe, bu düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması işlemlerine ilişkin olarak her bir alıcıyı bilgilendirmemiz gerekmektedir. Talebiniz üzerine, söz konusu alıcıları size bildirmek zorundayız.

6. Veri taşınabilirliği (GDPR Madde 20)

Bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, genel olarak kullanılan ve bilgisayarca okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen GDPR Md. 20’ye bakınız.

7. İtiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

Hususi durumunuz ile ilgili olarak Madde 6/1 hükmünün e veya f bentleri uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen GDPR Madde 21 hükmünü inceleyiniz.

Buna ek olarak, GDPR Madde 77 uyarınca düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

VI. Veri Sorumlusunun adı ve iletişim bilgileri

Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Tic. Ltd. Şti.
Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad.
Yılmaz Plaza No.3
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye

VII. Veri Sorumlusunun adı ve iletişim bilgileri

Schaeffler AG
Veri Koruma Görevlisi
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Almanya

Durum: Versiyon 2.0, 30.05.2018

Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Kabul Et