Arama terimi

Schaeffler Web sitesi Genel Kullanım Kuralları

1. Kapsam

1.1
Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi ("Schaeffler") kullanıma sunduğu internet sayfalarının (Schaeffler İnternet Sitesi) herhangi bir biçimde kullanımı, ilgili ülkedeki Schaeffler şirketinin koşulları doğrultusunca düzenlenmediği müddetçe bu Koşullar’a tabidir. Kullanıcı, kullanıma başlamakla bu Kullanım Koşulları’nı mevcut versiyonuyla kabul etmektedir.

1.2
Bu Genel Kullanım Koşulları’na zaman zaman ilave yapılabilir, koşullar düzenlenebilir veya değiştirilebilir.

2. Schaeffler İnternet Sitesi’nin İçeriği

Schaeffler, bakılabilen veya indirilebilen bağlayıcı olmayan bilgileri, belgeleri ve yazılımları internet sitesine koymaktadır. Bu bilgilerin, belgelerin ve yazılımların tam olduğuna dair herhangi bir yükümlülük ve garanti yoktur. Schaeffler herhangi bir zamanda, önceden bildirmeksizin Schaeffler İnternet Sitesi’ne erişimi tamamen veya kısmen engelleyebilir veya İnternet Sitesi’nin içeriğini değiştirebilir. Schaeffler, Schaeffler İnternet Sitesi’ne kesintisiz erişim ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk almaz.

3. Kullanım Hakları

3.1
Schaeffler İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerin, yazılımların ve belgelerin kullanımı bu Koşullar’a tabidir veya bilgilerin, yazılımların veya belgelerin güncellenmesi durumunda bu bilgiler, yazılımlar ve belgeler Schaeffler ile mutabık olunan geçerli lisans koşullarına tabi olur. Ayrıca mutabık olunan herhangi bir lisans koşulu buradaki Koşullar’ın yerine geçer.

3.2
Schaeffler kullanıcıya, Schaeffler İnternet Sitesi’nde bulunan bilgileri, yazılımları, belgeleri kullanmada taraflar arasında mutabık olunduğu kadarıyla, veya bu konuda bir mutabakat yoksa, Schaeffler’in amacına uygun olarak münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez, alt lisanslanamaz bir hak verir.

3.3
Yazılım sadece makinede okunabilir bir formatta ücretsiz olarak mevcuttur. Bir kaynak kodunun yayınlanmasından herhangi bir hak doğmaz. Açık kaynak kodlu yazılımın lisans koşullarının bu Koşullar’dan öncelikli olması ve Schaeffler’in kaynak kodunu erişilir kılmasını gerektirmesi durumunda bu kaynak kodu masrafların iade edilmesi karşılığında erişime açılır.

3.4
Amir hükümler aksini gerektirmedikçe, kullanıcı yazılımı veya belgelerini değiştiremez, geriye dönüştüremez, geliştiremez, tersine tercüme edemez veya herhangi bir parçayı çıkartamaz.

3.5
Bilgiler, yazılımlar ve belgeler geçerli telif hakkı kanunlarıyla ve fikri mülkiyetle ilgili diğer geçerli kanunlarla korunmaktadır. Kullanıcı bu kanunlara riayet eder, özellikle de bir alfanumerik kimlik, işaret veya telif hakkı bildirimi bilgilerden, yazılımlardan veya belgelerden ya da bunların kopyalarından çıkartılmaz.

3.6
Geçerli telif hakkı kanununun bir yazılımın korunmasıyla ilgili herhangi bir hükmü işbu vesile ile etkilenmez.

4. Fikri Mülkiyet

4.1
Bu Kullanım Koşulları’nın kısım 4’teki özel gereksinimlerine bakılmaksızın, Schaeffler İnternet Sitesi’nin herhangi bir bilgisi, ticari markaları ve diğer içerikleri Schaeffler’in yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, üzerine ilave yapılamaz veya başka bir biçimde kullanılamaz.

4.2
Kullanım hakkı ve burada açıkça ifade edilen haklar dışında kullanıcıya özellikle patentler, faydalı modeller ve ticari markalar gibi şirket adına alınan haklar veya sınai mülkiyet hakları ve başka herhangi bir hak verilmez; Schaeffler bu hakları vermekle ilgili herhangi bir sorumluluğa sahip olamaz.

5. Kayıt ve Korunan Sayfaların Kullanımı

5.1
Schaeffler İnternet Sitesi’nin bazı sayfaları parola ile korunmaktadır. Bu sayfalara erişim sadece kayıtlı kullanıcılara transaksiyonel iş güvenliği amaçları için sağlanabilir. Schaeffler tarafından kaydedilmiş olma gibi bir hak yoktur. Schaeffler önceden serbest olarak erişilebilen internet sayfalarına kayıt olma zorunluluğu getirme hakkını saklı tutar. Schaeffler, herhangi bir zamanda bir sebep belirtmeksizin, özellikle de kullanıcı:

 • Kayıt için sahte bilgiler verirse;
 • Kullanım Koşulları’nı veya erişim bilgilerine muameleyle ilgili özen yükümlülüklerini ihlal ederse;
 • Schaeffler İnternet Sitesi’ne erişim veya sitenin kullanımı için geçerli olan kanunları ihlal ederse; veya
 • En az 24 aylık bir süreyle Schaeffler İnternet Sitesi’nin faal bir kullanıcısı olmazsa erişim verilerini engellemek yoluyla erişimi hakkını geri alabilir.

5.2
Kayda izin verilen durumlarda kullanıcı tam ve doğru bilgiler sunmalıdır ve herhangi bir değişiklik olması durumunda derhal Schaeffler’i bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.3
Kayıttan sonra kullanıcı, bir kullanıcı adı ve parola (kullanıcı verileri) alır. İlk erişim sırasında kullanıcı Schaeffler’in verdiği parolayı güvenli bir parolayla değiştirir. Kullanıcı verileri kullanıcıya kendi verilerine erişim, bu verileri değiştirme ve gerektiğinde veri işlemeyle ilgili sözleşmeleri genişletme veya feshetme imkânı sağlar.

5.4
Kullanıcı, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflara verilmediğini garanti eder ve kullanıcı verileri kullanılarak gerçekleştirilen tüm siparişlerden ve diğer işlemlerden sorumludur. Her kullanımdan sonra, parolayla korunan alandan çıkış yapılmalıdır. Kullanıcı, herhangi bir üçüncü şahsın kullanıcı verilerini kötüye kullandığını fark ettiğinde derhal Schaeffler’i yazılı olarak ve mümkün mertebe e-posta yoluyla önceden bilgilendirmelidir. Bu bildirimi aldıktan sonra Schaeffler, bu kullanıcı verileri için parola ile korunan alana erişimi engeller. Herhangi bir engellemenin kalkması ancak kullanıcının Schaeffler’e özel başvurusuyla veya başka bir kayıt sonrasında mümkündür.

5.5
Bir silme, sözleşmeye dair hususların yerine getirilmesine engel olmadıkça, kullanıcı bu kaydın silinmesini herhangi bir anda, yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda Schaeffler, tüm kullanıcı verilerini ve kullanıcının diğer kişisel verilerini, bu verilere ihtiyaç kalmadığı anda siler.

6. Referanslar ve Bağlantılar

Schaeffler İnternet Sitesi üçüncü tarafların internet sitelerine referanslar ve bağlantılar (köprüler) içerebilir. Schaeffler, üçüncü taraf bağlantılarıyla ilgili herhangi bir bilgiyi kontrol edemeyeceğinden ve bu sitelerdeki içerik ve bilgilerden sorumlu olmadığından söz konusu internet sitelerindeki içerikler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmez ve bu internet sitelerinin içeriklerini kendi internet sitesine almaz. Bağlantısı verilen internet sitelerinin herhangi bir biçimde kullanımıyla ilgili risk kullanıcıya aittir.

7. Mülkiyet ve Kalite ile İlgili Kusurlardan Dolayı Sorumluluktan Muafiyet ve Virüsler

7.1
Herhangi bir bilgi, yazılım veya belge ücretsiz olarak kullanıma sunulduğu müddetçe, mülkiyet ile ilgili kusurlar, bilginin kalitesi, yazılım ve dokümantasyon ile ilgili kusurların yanı sıra özellikle de fikri mülkiyet hakları veya üçüncü partilerin telif haklarının var olmayışı, doğası gereği hatasız olması ve doğruluğu ile eksiksizlik ve kullanışlılık konusunda, suç kastiyle işlenen fiiller haricinde hiçbir sorumluluk kabul etmez. SCHAEFFLER İŞBU VESİLE İLE HEM SARAHATEN (AÇIKÇA) HEM DE İMA YOLUYLA, KANUNEN VEYA DİĞER BİÇİMDE, TİCARİ GARANTİLER, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLA DA OLMAMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

7.2
Schaeffler İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler ürünlerin, münferit durumlarda mevcut olmayabilecek (örn. ürünlerdeki değişiklikler gibi nedenlerle) teknik imkânlarının tanımlarını veya özelliklerini içerebilir. Bu yüzden, ürünlerin gerekli performans özellikleri konusunda her bir satın alımdan önce mutabakata varılmalıdır.

7.3
Kaliteyle ilgili herhangi bir kusur ve mülkiyet ile ilgili herhangi bir kusur ile ilgili Schaeffler’in sorumluluğu bu Koşullar’ın 7.1 ve 7.2’nci kısımlarındaki hükümler doğrultusunda belirlenir. Diğer şartlar sabitken, (i) mandater hukukunun (örn. Ürün Sorumluluk Kanunu) zorunlu kılması, (ii) ürün sorumluluk hukukunun bir sonucu olması, (iii) kasıtlı eylemlerin veya büyük ihmalin sonucu olması, (iv) ölüm veya yaralanmanın bir sonucu olması, (v) kaliteyle ilgili bir garantinin kabulünün sonucu olması, (vi) bir kusurun taammüden saklanmasının bir sonucu olması veya (vii) sözleşmenin esaslı ihlali durumları haricinde Schaeffler’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. İşin içerisine kasıtlı eylemler veya büyük ihmal dâhil olmadıkça sözleşmenin esaslı ihlali tipik, öngörülebilir hasarlarla sınırlandırılır.

7.4
Schaeffler, tüm virüsleri Schaeffler İnternet Sitesi’nden uzak tutmaya çabalar, ancak Schaeffler virüssüz bir ortamın garantisini veremez. Herhangi bir bilgiyi, yazılımı veya belgeyi indirmeden önce kullanıcı hem kendi güvenliği hem de virüslerin Schaeffler İnternet Sitesi’ne bulaşmasını engellemek için uygun güvenlik önlemlerini ve virüs tarayıcıları kullanmalıdır. Anti-virüs koruması ve düzgün veri giriş-çıkışı için özel gereksinimlerinizi karşılamak, ayrıca kaybedilmiş herhangi bir verinin bulunması için sitemizin dışındaki bir yöntemi muhafaza etmek için uygun prosedürleri ve kontrolleri yerine getirmekten siz sorumlusunuz.

7.5
İspat yükümlülüğünün reddi yukarıdaki hükümlerden herhangi birine addedilemez.

8. Kullanma Yükümlülükleri

8.1
Kullanıcı, Schaeffler İnternet Sitesi hususunda:

 • herhangi bir kişiye, özellikle çocuklara bir zarar veremez ve gizlilik haklarını ihlal edemez;
 • kullanım yöntemiyle iyi niyetin aksine davranışlarda bulunamaz;
 • sınai hakları, telif haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal edemez;
 • virüslü veya “Truva Atı” içeren ya da yazılıma zarar verebilecek diğer kodlamaları barındıran herhangi bir içeriği aktaramaz;
 • gönderilmesine izin verilmeyen bağlantıları veya içerikleri, özellikle de bu bağlantılar ve içerikler bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal ediyorsa ya da kanunsuz ise, temin edemez, depolayamaz veya gönderemez; veya
 • reklam veya istenmeyen e-posta ("spam") veya virüsler, kötü amaçlı yazılımlar vb. ile ilgili alakasız uyarılar gönderemez ya da kişilerden kumar, oyun, mektup zinciri, piramit şemaları veya herhangi bir benzer eyleme katılmalarını talep edemez.
 • herhangi birisinin İnternet Sitesi’ni kullanımını kısıtlayan veya engelleyen ya da Schaeffler’in, Schaeffler’e veya İnternet Sitesi’nin kullanıcılarına zarar verdiğine ya da sorumluluk altında bıraktığına kanaat getirdiği herhangi bir eylemde bulunamaz.
 • siteyi kullanım dışı bırakabilecek, kapasitesini zorlayabilecek, zarar verebilecek veya yavaşlatabilecek veya herhangi bir biçimde başka bir tarafın, bu tarafın İnternet Sitesi’ndeki gerçek zamanlı etkinliklerine müdahil olmaları da dâhil olmak üzere İnternet Sitesi’ni kullanımına müdahale edecek bir biçimde İnternet Sitesi’ni kullanamaz.

8.2
Schaeffler, kullanıcının Schaeffler İnternet Sitesi’ne erişimini, özellikle kullanıcı bu Koşullar’da yer alan yükümlülüklerini ihlal ediyorsa, herhangi bir zamanda engelleyebilir.

9. Dışa Aktarma Gereklilikleri

Bilgilerin, yazılımların, belgelerin aktarımı, aktarımın türüne, kullanım veya son kullanım amacına göre, dışa aktarım kontrolünün geçerli yasal hükümlerine, özellikle de AB’nin veya üye devletlerinin ya da ABD’nin kanunlarına, bu kanunlarla sınırlı olmamak üzere tabidir. Kullanıcı dışa aktarma kontrol hukukunun geçerli hükümlerine her zaman uymayı kabul eder.

10. Kişisel Verilerin Korunması

Schaeffler, kullanıcının kişisel verilerini toplarken, kullanırken ve işlerken, Schaeffler İnternet Sitesi’nde görülebilen geçerli veri koruma yönetmeliklerini göz önünde bulundurur.

11. Ek Sözleşmeler, Yetkili Mahkeme, Geçerli Kanunlar

11.1
Bu maddenin değiştirilmesi de dâhil olmak üzere Kullanım Koşulları’na ilave herhangi bir ek sözleşme yazılı olarak yapılmalıdır.

11.2
Yetkili mahkeme Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kayıtlı bulunduğu yerdir.

11.3
Schaeffler İnternet Sitesi’nin münferit sayfaları Schaeffler tarafından yönetilir ve Schaeffler’in sorumluluğundadır. Bu sayfalar, Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kayıtlı bulunduğu ülkenin talepleri ile uygunluk gösterirler. Schaeffler, Schaeffler İnternet Sitesi’ndeki bu bilgilerin, yazılımların ve/veya belgelerin ilgili ülke dışından görüntülenmesi veya indirilebilmesi olasılığıyla ilgili bir sorumluluk kabul etmez. İlgili ülke dışındaki kullanıcılar Schaeffler İnternet Sitesi’ni kullanırlarsa, bulundukları ülkenin geçerli kanunlarına uygunluk gösterme sorumluluğu kendilerine aittir. Schaeffler İnternet Sitesi’ndeki bilgilere, yazılımlara ve/veya belgelere erişimin yasa dışı olduğu ülkelerde bunlara erişime izin verilmez. Bu durumda, ayrıca kullanıcı ticari olarak Schaeffler ile iletişime geçmek isterse, kullanıcı ilgili ülkedeki Schaeffler temsilcisiyle iletişim kurmalıdır.

11.4
Bu Koşullar ve bu internet sitesinin kullanımı, Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi bulunduğu yerin kanunlarına tabidir.

Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Kabul Et