Arama terimi

Schaeffler Grubu 2018 hedeflerini yakaladı

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Istanbul

  • 2018 yılında, zorlu ortama rağmen gelirler sabit kur bazında yüzde 3,9 artarken, özel kalemler öncesi FVÖK marjı yüzde 9,7 (önceki yıl: yüzde 11,3) olarak gerçekleşti.
  • Her iki Otomotiv Bölümünün kazancındaki düşüşe karşın, Endüstri Bölümünün kazancı kayda değer bir artış gösterdi (yüzde 47).
  • Birleşme ve Satın Alma faaliyetleri öncesi serbest nakit akışı 384 milyon euro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
  • Temettü tutarı, oy kullanma hakkı bulunmayan adi hisse başına 55 sent olarak önceki yıl seviyesinde önerildi.
  • 2019'da temkinli hedefler

Küresel otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 2018 yılı sonuçlarını bugün açıkladı. Schaeffler Grubu'nun geliri rapor edilen dönemde yaklaşık 14,2 milyar euro olarak gerçekleşti (önceki yıl: yaklaşık 14,0 milyar euro). Sabit kur bazında değerlendirildiğinde, gelirler bu dönemde yüzde 3,9 arttı. Üç bölümün ve dört bölgenin tamamı, grubun sabit kur bazındaki gelir artışına katkıda bulundu. Bir önceki yıla kıyasla, kayda değer şekilde daha düşük bir ivmeyle de olsa, en yüksek gelir artışı oranı bir kez daha Büyük Çin bölgesinden geldi. Schaeffler Grubunun mali sonuçlar ve gelir vergilerinden önceki kazançları (FVÖK), özel kalemler öncesinde, önceki yıla göre daha düşük bir seviyede 1.381 milyon euro (önceki yıl: 1.584 milyon euro) olarak gerçekleşti. Bu da, yüzde 9,7'lik bir özel kalemler öncesi FVÖK marjına işaret ediyor (önceki yıl: yüzde 11,3).

Ana şirketin hissedarlarına ait net gelir, söz konusu dönemde önceki yıla kıyasla daha düşük bir seviye ile 881 milyon euro (önceki yıl: 980 milyon euro) olarak gerçekleşti. Oy hakkı bulunmayan beher adi hisse başına gelir 1,33 euro oldu (önceki yıl: 1,48 euro). Schaeffler AG Yönetim Kurulu, bu verilere dayanarak yıllık genel kurul toplantısında temettü tutarı olarak 55 sent teklif edecek. Bu, özel kalemler öncesi hissedarlara ait net gelirin yaklaşık yüzde 40’ı düzeyinde bir temettü ödeme oranını temsil etmektedir (önceki yıl: yaklaşık yüzde 35).

Schaeffler AG CEO'su Klaus Rosenfeld, şirketin 2018 yılındaki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: "Schaeffler Grubu adına iyi geçen ilk altı ayın ardından, küresel otomotiv sektörünün içinde bulunduğu pazar koşulları 2018'in ikinci yarısında ciddi anlamda kötüleşti. Bu durumun kazancımız üzerinde olumsuz etkileri oldu. Endüstri Bölümünün 2018 boyunca sürdürdüğü çok güçlü ilerlemenin, otomotiv bölümlerimizin sergilediği zayıf performansı kısmen de olsa telafi etmesi umut vericiydi. Bu durum şirketimizi, küresel bir otomotiv ve endüstri tedarikçisi olarak konumlandırmamızın ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor."

Klaus Rosenfeld, diğer yandan, Otomotiv OEM Bölümünün kazancının tatmin edici olmadığının altını çizdi: "Otomotiv OEM Bölümünün kazancındaki düşüş, temelde zorlu rekabet ve pazar ortamının yanı sıra artan değişim baskısından kaynaklandı. Öte yandan, ele almamız gereken birçok iç faktör de bulunuyor. Bu nedenle, verimliliğimizi artırmayı ve portföyümüzü en ideal duruma taşımayı amaçlayan RACE programını başlattık. Verimliliğimizi ve rekabetçiliğimizi artırmak için daha fazla odaklanmalı ve daha hızlı hareket etmeliyiz."

RACE programının amaçları ve izleyeceği yol, bugün yayımlanan basın ve yatırımcı ilişkileri bülteninde detaylı olarak açıklandı.

Otomotiv OEM'nin geliri yılın ikinci yarısında düşüş gösterdi

Otomotiv OEM Bölümü, yıl boyunca yaklaşık 8.997 milyon euro (önceki yıl: yaklaşık 8.991 milyon euro) gelir elde etti. Gelirler, sabit kur bazında önceki yıla göre yüzde 2,1 arttı. Otomotiv OEM Bölümü, ilk altı ayda gelirlerde görülen umut verici eğilimin ardından, 2018'in ikinci yarısında, otomotiv sektöründe yaşanan zorlu ortam nedeniyle, daha düşük bir gelir artışı sergiledi. Bununla birlikte, 2018 yılı için büyüme oranı, raporun kapsadığı dönemde yüzde 1,1 küçülen küresel binek araç ile hafif ticari araç üretim hacimlerinin ortalamasından yüzde 3,2 puan daha yüksek kaydedildi. 2018 raporlama döneminde alınan ve ömür boyu satış olarak bilinen siparişler 12,8 milyar euro olarak gerçekleşirken, alınan siparişin yıllık gelire oranını ifade eden "sipariş-satış oranı" 1,4 oldu (önceki yıl: 1,3).

Düşük büyüme oranı, temel olarak 2018'in ikinci yarısında Avrupa ve Büyük Çin bölgelerindeki talebin düşüklüğü ile açıklanabilir. Avrupa'da talebin düşüklüğü esas olarak yeni WLTP emisyon standartlarına geçiş nedeniyle yaşanan üretim gecikmelerinden kaynaklanırken, Çin'de tüketici kısıtlamalarının ve ABD ile yaşanan ticari anlaşmazlığın etkisi hissedildi. Otomotiv OEM Bölümünün dört iş birimi de bölümün bu yılki gelir artışına katkıda bulunurken, E-Mobilite iş birimi yüzde 18,1'lik artışla sabit kur bazında en yüksek gelir artış oranını kaydetti. Otomotiv OEM Bölümü sabit kur bazında en yüksek artışı yüzde 5,6 ile Kuzey ve Güney Amerika bölgesinde kaydederken, Asya/Pasifik'te yüzde 2,3, Büyük Çin'de yüzde 1,2 ve Avrupa'da yüzde 0,9 gelir artışı sergiledi.

Bölüm, 2018'de 693 milyon euro (önceki yıl: 973 milyon euro) özel kalemler öncesi FVÖK elde etti. Özel kalemler öncesi FVÖK marjı ise aynı dönem için yüzde 7,7 ile önceki yıl rapor edilen yüzde 10,8'lik FVÖK marjına göre kayda değer bir düşüş gösterdi. Söz konusu düşüş, özellikle 2018 yılının ikinci yarısında pazarda yaşanan dinamizm kaybına ve neticesinde mevcut üretim kapasitesinin daha az kullanılmasına bağlı olarak gerçekleşti. Ayrıca bölüm, fiyatlandırmanın olumsuz etkilerini ve toplam geliri dengelemek için üretim verimliliğini yeterince artıramadı. Bölüm, 30 Ekim 2018'de yayımlanan yeniden düzenlenmiş 2018 hedeflerinin öngördüğü yüzde 3,5 ila 4,5 arasındaki sabit kur bazlı gelir artışını ve yüzde 8 ila 8,5 arasındaki özel kalemler öncesi FVÖK marjı beklentilerini yakalayamadı.

Automotive Aftermarket hedefleri yakaladı

2018'in genel olarak başarılı geçen ilk yarısının ardından, Automotive Aftermarket Bölümü üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla geçici bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, esas olarak, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinde yaşanan güçlü büyümeyle açıklanabilir. Bölüm, sabit kur bazında kazancını yüzde 2,2 artırarak, 1.859 milyon euro gelir elde etti (önceki yıl: 1.880 milyon euro). Yüzde 36,5 ile Büyük Çin ve yüzde 12,5 ile Asya/Pasifik bölgeleri sabit kur bazında en yüksek gelir artışı oranlarını kaydederken, onları yüzde 2,5 ile Avrupa izledi. Kuzey ve Güney Amerika bölgesinde elde edilen gelirler ise, bir orijinal ekipman hizmetleri müşterisinin önceki yılda talep ettiği tek seferlik ek gereklilikler nedeniyle, sabit kur bazında yüzde 5,2 düşüş kaydetti.

Automotive Aftermarket Bölümünün rapor edilen dönemdeki özel kalemler öncesi FVÖK tutarı 316 milyon euro olarak gerçekleşti (önceki yıl: 358 milyon euro). Bu FVÖK rakamına göre, özel kalemler öncesi FVÖK marjı yüzde 17,0 olarak gerçekleşti (önceki yıl: yüzde 19,0). Önceki yıla kıyasla düşüş yaşanmasının nedenleri arasında olumsuz fiyatlandırmanın etkileri ve artan lojistik maliyetleri bulunmaktadır. Automotive Aftermarket Bölümü, 30 Ekim 2018'de yayımlanan yeniden düzenlenmiş 2018 hedeflerinin öngördüğü yüzde 1,5 ila 2,5 arasındaki sabit kur bazlı gelir artışını ve yüzde 17 ila 17,5 arasındaki özel kalemler öncesi FVÖK marjı beklentilerini yakaladı.

Endüstriyel iş kolu FVÖK marjını yüzde 3 puan artırdı

Endüstri Bölümü, 2018 yılında gelirlerini kayda değer bir şekilde yaklaşık 3.385 milyon euro'ya yükseltti (önceki yıl: yaklaşık 3.150 milyon euro). Rapor edilen dönemde, sabit kur bazında gelir artışı yüzde 10,1 (önceki yıl: yüzde 5,7) olarak gerçekleşti. Elverişli pazar ortamında Ham Madde, Demiryolu, Güç Aktarım ve Arazi sektörleri çift haneli gelir artış oranları yakaladılar. Sabit kur bazında en yüksek artış yüzde 25,4 ile Büyük Çin bölgesinde kaydedilirken, Kuzey ve Güney Amerika bölgesi yüzde 9,7, Avrupa yüzde 7,3 ve Asya/Pasifik yüzde 5,6 gelir artışı sergiledi.

Endüstri Bölümü 2018 yılında 372 milyon euro özel kalemler öncesi FVÖK üretirken (önceki yıl: 253 milyon euro), özel kalemler öncesi FVÖK marjı yüzde 11,0 olarak gerçekleşti (önceki yıl: yüzde 8,0). Ölçek ekonomilerinin olumlu etkisi ve "CORE" programı sayesinde elde edilen maliyet tasarruflarının yanı sıra, fiyatlandırma ve toplam gelir de bu marj artışına katkıda bulundu. Dolayısıyla bölüm, 30 Ekim 2018'de yayımlanan ve yüzde 8 ila 9 civarında sabit kur bazlı büyüme oranı öngören 2018 gelir hedeflerini önemli ölçüde aştı. 2020 yılına yönelik yüzde 11 ila 13 oranındaki özel kalemler öncesi FVÖK marjı hedefine, planlanan tarihten iki yıl önce ulaşıldı.

Serbest nakit akışı beklentilerin üzerinde

Satın alma ve birleşme faaliyetleriyle ilgili nakit giriş çıkışlarından önceki serbest nakit akışının 384 milyon euro (önceki yıl: 515 milyon euro) olarak gerçekleşmesi olumluydu. Böylece Schaeffler Grubu, satın alma ve birleşme faaliyetleriyle ilgili nakit giriş çıkışlarından önceki serbest nakit akışı açısından 30 Ekim 2018'de yayımlanan yeniden düzenlenmiş hedeflerini kayda değer bir biçimde, yaklaşık olarak 300 milyon euro aşmıştır. Rapor edilen dönemde arsa, fabrika ve teçhizat ile maddi olmayan duran varlıklara yapılan sermaye harcamaları önceki yılın (1.273 milyon euro) bir miktar altında, 1.232 milyon euro olarak gerçekleşti ve gelire göre yüzde 8,7'lik bir sermaye harcaması kaydedildi (önceki yıl: yüzde 9,1).

31 Aralık 2018 itibarıyla net finansal borç 2.547 milyon euro olarak (önceki yıl: 2.370 milyon euro) gerçekleşirken, özkaynakların borçlara oranı (örn. net finansal borcun özsermayeye oranı) yüzde 83,2'ye düştü (31 Aralık 2017: yüzde 91,8). 31 Aralık 2018 itibarıyla, Schaeffler Grubunun toplam varlıkları yaklaşık 12,4 milyar euro'ya (önceki yıl: yaklaşık 11,5 milyar euro), toplam çalışan sayısı ise yaklaşık yüzde 2,3 artışla 92.478'e (önceki yıl: 90.151) ulaştı.

Schaeffler AG CFO'su Dietmar Heinrich konuya ilişkin şu yorumda bulundu: "384 milyon euro tutarındaki serbest nakit akışımız ve yeniden yüzde 25'e ulaşan özkaynak oranımız, Schaeffler Grubunun bilançosunun sağlamlığını göstermektedir. Bunu daha da sağlamlaştırmak için maliyet disiplinine çok daha sıkı uyacağız ve sermaye tahsisinde çok daha verimli olmaya çalışacağız."

2019'da temkinli hedefler

Schaeffler Grubu, gelirlerinin 2019'da sabit kur bazında yüzde 1 ila 3 oranında artmasını bekliyor. Buna ek olarak, şirket, 2019 yılında yüzde 8 ila yüzde 9 arasında özel kalemler öncesi FVÖK marjı yaratmayı düşünüyor. Grup ayrıca 2019 yılında Birleşme ve Satın Alma faaliyetleri için nakit girişi ve çıkışı öncesi, yaklaşık 400 milyon euro serbest nakit akışı yaratılmasını bekliyor.

Schaeffler Grubu, Otomotiv OEM Bölümünün, 2019 yılında yüzde 1 oranında düşmesi beklenen binek otomobili ve hafif ticari araç sektöründeki küresel üretim hacminden daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşünmektedir. Bu tahmini performansa bağlı olarak Schaeffler Grubu, Otomotiv OEM Bölümünün, 2019 yılında sabit kur bazında yüzde 1 ila 3 düzeyinde gelir artışı sağlamasını bekliyor (2018'deki yeniden düzenlenmiş rakam: yüzde 2,1) Şirket ayrıca, Otomotiv OEM Bölümü için, 2019 yılında yüzde 6 ile yüzde 7 arasında değişen bir özel kalemler öncesi FAVÖK marjı beklemektedir (2018'deki yeniden düzenlenmiş rakam: yüzde 7,5).

Küresel araç stokundaki büyümenin 2018'den düşük olacağı ve neredeyse değişmeyen ortalama araç yaşına bağlı olarak Aftermarket işinin de nispeten büyümesi bekleniyor. Grup, pazara ilişkin kendi gözlemlerine dayanarak, Automotive Aftermarket Bölümünün 2019’da, sabit kur bazında, yüzde 1 ila 3 düzeyinde bir gelir artışı sağlamasını (2018'deki yeniden düzenlenmiş rakam: yüzde 2,2) ve yine aynı şekilde yüzde 15 ila 16 düzeyinde bir özel kalemler öncesi FVÖK marjı (2018'deki yeniden düzenlenmiş rakam: yüzde 18,2) üretmesini bekliyor.

Endüstri Bölümünde, makro-ekonomik görünüm, küresel endüstriyel üretimdeki büyümenin yavaşladığına işaret etmektedir. Bu göstergeye bağlı olarak Schaeffler Grubu, Endüstri Bölümünün, 2019 yılında sabit kur bazında yüzde 1 ila 3 düzeyinde gelir artışı sağlamasını bekliyor (2018'deki yeniden düzenlenmiş rakam: yüzde 10,1). Ayrıca, Endüstri Bölümü aynı dönemde, yüzde 10 ila 11 arasında (2018'deki yeniden düzenlenmiş rakam: yüzde 10,9) bir özel kalemler öncesi FVÖK marjı yaratacağını düşünmektedir.

2016 yılında belirlenen "Finansal Hedefler 2020", zorlu pazar koşullarının devam etmesi nedeniyle, gerçekleştirilemez durumdadır.

Klaus Rosenfeld, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik ortamın, özellikle de küresel otomotiv sektörünün son derece çetin ve sıkıntılı geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda, küresel ekonominin daha da yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. Schaeffler Grubunun temkinli hedefleri, bu değerlendirmeler üzerine kurulu. Öte yandan, kârlı bir şekilde büyümeye devam edeceğimize eminiz. Doğru bir strateji izliyoruz. Dönüşüm geçirerek sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. RACE programının da gösterdiği gibi, ek önlemlerle ve gerektiğinde daha hızlı bir ivmeyle..."

Faaliyet raporumuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.schaeffler-annual-report.com


Geleceğe yönelik açıklamalar ve öngörüler
Bu basın bülteninde yer alan bazı ifadeler, geleceğe yönelik açıklamalardır. Geleceğe yönelik açıklamalar, doğası itibarıyla, bu açıklamaların ifade veya ima ettiklerinden maddi boyutta farklı sonuçlara veya olaylara yol açabilecek birtakım riskler, belirsizlikler ve varsayımlar içerirler. Bu riskler, belirsizlikler ve varsayımlar, burada açıklanan planların ve olayların sonucunu ve finansal neticelerini ciddi ölçüde etkileyebilir. Geleceğe yönelik herhangi bir açıklamanın, ne yeni elde edilen bilgiler sonucunda, ne de ileride gelişecek olaylar veya başka etkenler nedeniyle, halka açık biçimde güncellenmesi veya revize edilmesi konusunda hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. Sadece bu basın bülteninin yayınlanma tarihi itibarıyla mevcut olan görüşleri yansıtan bu tür geleceğe yönelik açıklamalara, asla gereğinden fazla itibar etmemelisiniz. Bu basın bülteninde yer verilen, geçmişteki eğilimlerle veya olaylarla ilgili açıklamaların, bu eğilimlerin veya olayların gelecekte de aynı biçimde gelişeceği yönünde bir görüşü temsil ettiği düşünülmemelidir. Yukarıda sunulan uyarı niteliğindeki açıklamalar, ileride Schaeffler veya onun namına hareket eden kişiler tarafından yapılacak geleceğe yönelik yazılı veya sözlü açıklamalarla bağlantılı olarak ele alınmalıdır.

Yayıncı: Schaeffler Turkey Endüstri ve Oto. Tic. Ltd. Şti
Ülke: Türkiye

İlgili ortam

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

İndirmeler

Basın bültenleri

Paket (Basın bülteni + medya)

Sayfayı Paylaş

Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Kabul Et