Çevre

Çevre ve İş Güvenliği Politikaları

 
 
 
 

Schaeffler Group'un Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Çevre koruma ve iş güvenliği, yönetim prensiplerimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Şirketimizin varlığının devamlılığı ve başarısını, çalışanlarımızın sağlıklarını koruyup performanslarını artırdığı gibi çevreyi korumak için de gerekli önlemlerin alındığı güvenli bir çalışma ortamı yaratarak sağlamak amacındayız.

Aşağıda yer alan prensipler dünya çapında bulunan tüm şirketlerimiz için geçerlidir. Çalışanlarımıza, topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Etkin İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi

Sürekli bir gelişim içerisinde bulunan global bir iş güvenliği ve çevre yönetim sistemi kullanmaktayız. İleri görüşe sahip konseptleri sözleşme ile bağlı olduğumuz ortaklarımızla işbirliği içerisinde yürürlüğe koyuyoruz. Bu önlemlerin hangi dereceye kadar alındığını belirlemek ve yönetim sistemimizin başarısını gözlemlemek üzere işe dair tüm alanlarda düzenli kontroller gerçekleştirmekteyiz.

Güvenli, Çalışan-Dostu Çalışma ortamları

Gerçekleşme olasılığı bulunan tüm mesleki kazaların ve hastalıkların önüne geçilebileceğine inanıyoruz. Motive olmuş çalışanlarımız ve yöneticilerimiz işyerinde sıfır-kaza hedefimize ulaşmamızda bizlere yardımcı oluyorlar. Koruma konusu söz konusu olduğunda çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz eş oranda önceliğe sahiptirler. Çalışma merkezleri ve prosedürlerini tasarlarken, son trend ve gelişmeleri dikkate alarak tasarımın ergonomik olması konusuna özel dikkat sarf ederiz.

 

Güvenilir Davranışlar Sergileme

İş yerinde güvenliğe ve çevre korumaya dair tüm kanuni mevzuatları ve teknik koşulları eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz. Çoğu zaman var olan kanuni gereksinimlerin de ötesinde kendi mevzuatlarımız çerçevesinde sorumlu davranışlar sergilemekteyiz. Makine ve tesisler olası tehlikeleri oluşturmayacak, riskleri en aza indirecek ve tesis hasarlarını önleyecek şekilde planlanır, satın alınır, çalıştırılır ve bakılırlar. Son teknolojiyi baz alarak hareket etmekteyiz.

Çevreyi Minimum Seviyede Etkileyen ve Çevreyle Dost Ürünler

Yapmış olduğumuz faaliyetlerin içeriğine bakmaksızın gerekli önlemlerin önceden alınmasıyla çevrenin minimum seviyede etkilenmesi sağlanır. Ham madde ve enerji tüketiminde tutumlu davranışlar sergileyerek ortaya çıkan katı atık, atık su, gürültü ve diğer emisyonları minimum seviyelerde tutmak için gereken her türlü çabayı sarf etmekteyiz. Ürünün tüm yaşam döngüsünü de hesaba katarak çevreyle dost ürünler üretmekteyiz.

Sorumlu Çalışanlar

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın işlerini güvenli bir şekilde ve bulundukları alanlarda çevreyi minimum seviyelerde etkileyecek şekilde yapmaları adına gerek duydukları bilgiye ve uzmanlığa sahip olmalarını garanti altına almak için düzenli bilgi akışını sağlayarak eğitim programları yürütmekteyiz.

Önleyici Tedbirler

Çalışanlarımızın sağlıklarına ve çevreye herhangi bir zarar gelmesini önlemek adına kapsamlı önlemler almaktayız. Kapsamlı ve etkin acil durum önlemlerini açıklayan uyarılar çalışanların ve ziyaretçilerin bir yaralanma durumunda doğru müdahaleyle karşılaşmaları için tüm lokasyonlara yerleştirilmiştir.

Açık İletişim

İlgi duyan tüm taraflarla yoğun ve güven veren bir iletişim yürütmekteyiz. İş yerinde güvenlik ve çevreyi koruma önlemlerimiz ile iş yerlerimizin bulunduğu tüm lokasyonlarda çevreye olan etkiler hakkında istenilen tüm bilgileri sağlamaktayız.

Şirket Yönetimi ve tüm çalışanlar şirketimizin bu politikasına riayet etmektedirler.

 

Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Kabul