Yayınlar
 

Belge | 2016-03
Code of Conduct

 
Yayınlar
 

Belge | 2016-03
Code of Conduct

 
Şirket

Davranış Kuralları

Schaeffler Group, tüm grup şirketleri ile sosyal sorumluluklarını yerini getirmeye devam etmektedir. Bunu uzun süreli şirket başarısı elde etmek için bir ön koşul olarak saymaktadır. Schaeffler Group'un Davranış Kuralı, "Global Sözleşme”, "Şirket Sosyal Sorumluluğu Global Sullivan Prensipleri " ve "Uluslararası Sosyal Sorumluluk " standartları temel alınarak oluşturulmuştur. Burada tanımlanan temel prensipler bizler için minimum standartları oluşturmakta olup ilgili kültürel durumlar temel alınarak ülkelere eklenen özel ilaveler burada belirtilmemiştir.

İnsan hakları

Yetki alanımız çerçevesinde kabul edilen uluslararası insan haklarını gözeteceğimizi taahhüt ederiz.

Zorla çalıştırma

Zorla çalıştırma olgusunun herhangi bir biçimini kullanmayacağımızı ya da kendimizi bu tip bir çalıştırma şekliyle ilişkilendirmeyeceğimizi beyan ederiz.

Çocuk çalıştırma

Çocuk çalıştırma olgusunun herhangi bir biçimini kullanmayacağımızı ya da faaliyetlerimizde kendimizi bu tip bir çalıştırma şekliyle ilişkilendirmeyeceğimizi beyan ederiz.

Ayrımcılık ve başkalarına saygı gösterme

Cins, ırk, renk, dini inançlar, yaş, uyruk, engelli olma ya da cinsel seçime dayalı taciz ve ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çalışma ortamımızda bulunan çalışanlarımız birbirlerinden saygı görmeyi hak etmektedirler.

Ücretlendirme ve çalışma saatleri

Çalışanlarımızın uygun biçimde ücretlendirilme ihtiyaçlarını anlıyoruz ve çalışanın bulunduğu ilgili ülkenin kanunen koymuş olduğu asgari ücrete riayet ediyoruz. Tüm operasyonlarımızda çalışma saatleri ile ilgili konmuş olan kanuni kurallara uyuyoruz.

Çalışanlarla ve çalışan temsilcileriyle kurulan ilişkiler

Çalışanlarımızın isteğe bağlı birlik olma özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Bu konudan bağımsız olarak, çalışanlarımızın devam eden bir şekilde çıkar ve düşüncelerini doğrudan yönetime bildirmelerine olanak tanıyoruz.

Sağlık ve güvenlik

Uygulanabilir mesleki sağlık ve güvenlik standartlarını karşılayan ya da bu standartları aşan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ediyoruz. Çalışma ortamından kaynaklanan mesleki hastalıkları ve kazaları önlemek için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz.

İşgücü geliştirme

Çalışanlarımızın gelişimine yönelik faaliyetlerin şirketimizin geleceği için yaptığımız eşsiz bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ayrıca sosyal ve teknik uzmanlığın geliştirilmesine de değer veriyoruz.

Tedarikçiler

Pratikte uygulanabilir olduğunda tedarikçilerimizi kendi şirketleri dahilinde de benzer sosyal sorumluluk prensiplerini uygulamaları yönünde cesaretlendirmekteyiz.

Çevre sorumluluğu

Dünya çapında tüm üretim tesislerimizde sürekli olarak geliştirdiğimiz bir çevre yönetim sistemi uygulamaktayız. Asgari olarak, yerel çevre koruma kanunlarına ve Schaeffler Group'un çevre koruma sisteminin teknik özelliklerine riayet etmek bizim için ve bilimle çalışan ortaklarımız için bir zorunluluk teşkil etmektedir. İş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmede işbirliği içerisinde hareket ederiz.

Çıkar sağlamalar, hediye alma ve rüşvete teşebbüs

Rüşvet sayılabilecek bir hediye veya bağış kabul etme veya vermemiz söz konusu olamaz Özellikle yasadışı çıkar sağlayıcı her türlü girişimi red ederiz.Rüşvet ve benzeri yasadışı ödemeler yapmak,almak,veya teklif etmek kuruluşlarımızda kesinlikle yasaktır.

Sorumluluk

Tüm çalışanlarımızın bu Davranış Kurallarını uygulama konusunda bireysel olarak sorumlu olduklarına inanıyor ve çalışanlarımızın bu yönde hareket etmelerini şart koşuyoruz. Yönetim kademelerimiz kurallarımız ya da politikalarımızın bir parçası haline gelmiş prensipleri uygulatmaktan sorumludur.

 

Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Kabul