Ürünler

Mekatronik

Raylı yolcu taşımacılığında kontrol ve izleme sistemlerine olan talep artmaya devam etmektedir. Taşıma trafiğindeki lojistik sistemlerinin özellikleri de gelişmektedir. Avrupa demiryolu ağının planlı birleştirilmesi ve bununla ilgili olarak sınır ötesi trafikte oluşacak şimdiden görülebilen artış, raylı taşımada ilerideki gelişmeleri göstermektedir.

Bu sebeple, seyahat sırasında çeşitli verilerin oluşturulmasının yanı sıra trenler sabit iken dahi kullanılabilen entegre ve güvenilir sistemlere olan talepler artmaktadır.