Frenler için Rulmanlar

Eksenel İğneli Kafesler

Eksenel iğneli kafesler, eksenel kafesler ve iğne masuralardan oluşan komple ünitelerdir. Düşük eksenel kesit yüksekleri vardır ve sertleştirilmiş/taşlanmış yuvarlanma yolu yüzeylerine ihtiyaç duyarlar. Tek yöndeki eksenel yükleri karşılayabilirler. Eksenel iğneli kafeslerin oldukça yüksek eksenel yük kapasiteleri ile yüksek rijitlikleri vardır ve eksenel rulman diskleri ile kombine edilebilirler.