Debriyaj

Eksenel İğneli Kafesler

Eksenel iğneli kafesler, entegre iğne masuraları olan ve çok düşük eksenel montaj kesitine sahip plastik veya metal eksenel kafeslerden oluşurlar. Bunlar, tek yöndeki eksenel kuvvetleri karşılayabilirler. Radyal yüklerin farklı şekilde karşılanması gerekir. Eksenel iğneli kafesler, karşı yuvarlanma yolları olarak, sertleştirilmiş ve taşlanmış çalışma yüzeylerine ihtiyaç duyarlar.

Özellikler:

  • Yüksek yük taşıma kapasitesi
  • Yüksek rijitlik